Through the rough ways to the stars

Kommentera

Through the rough ways to the stars är mottot för den skola vi besökte idag och upprepades av barnen i alla klassrum vi kom in i tillsammans med en inövad hälsningsfras för besökare. Mottot är även väldigt passande för vägen till skolan som knappt kan kallas väg utan snarare stig och både var ojämn och snårig. Mer lämpad för fotgängare eller motorcyklar än den bil som vi åker runt med. Det är även fascinerande att de hittar rätt i en terräng som i mina ögon är identisk precis överallt här. 

Den här skolan har fått tagit del av många projekt, finansierade både av staten och olika NGOs. Ett exempel på statens projekt är solcellspaneler på taket som ger ström till tre av klassrummen. Strömmen utnyttjas även till laddning av mobiler som föräldrarna skickar med barnen till skolan. Här låg de på rad och laddades längst med väggen i klassrummet. Under tiden vi var där kom tre klassiskt klädda maasaier i sina tygskynken och med träpinnen i högsta hugg för att hämta sina laddade mobiler. Vilken härlig kontrast det blev! 

Vad det gäller ERIKS projekt så har skolan, förutom utbildningar om barnsrättigheter, även tagit del av WASH-projektet där toaletter har byggts och en 10000-literstank som samlar upp regnvatten från taket har satts upp för att göra rent dricksvatten tillgängligt för eleverna. Skolan är även med i det feeding program som vi var med och delade ut mat till i onsdags. Barnen tar med sig en tallrik, skål, bunke eller dylikt hemifrån och får en portion bönor och majs. Utsikten från deras matsal under trädet är inget man direkt kan klaga på.