Feeding program

Kommentera
Igår fick vi vara med vid den månatliga utdelningen av matransoner för de 14 skolor i området som får ta del av Erikshjälpens feeding program. Även privatpersoner som bedömts vara i behov av hjälp kommer för att ta del av maten, även om deras ransoner är mindre än skolornas. 

Maten fördelas efter antalet elever som varje skola har, och i början av varje ny termin måste skolorna lämna in en lista över hur många elever som är inskrivna på skolan för den aktuella terminen. Det är säckar med majs och bönor samt salt och fett som delas ut. Säckarna hämtas av män på motorcyklar där de noggrant surras fast med hjälp av stora gummiband. Oftast är det någon i skolstyrelsen och/eller någon förälder som hämtar maten, men ibland måste en motorcykel hyras in. Hyran av en motorcykel ligger på ca 1000 shilling, men det vägs upp av att maten de får är värd mycket mer än så. En säck (90 kg) majs kostar 4000 shilling och bönorna kostar 7000 shilling. 

En av de rektorer vi pratade med jade inte kommit med i programmet förrän i januari i år, men han såg redan resultat. Först och främst hade antalet elever stabiliserats eftersom fler elever kom till skolan varje dag då de vet att de får ett mål mat. För många kan detta vara det enda riktiga målet mat de får den dagen. Sedan hade det också märkts en förbättring av resultatet på test samt höjd koncentrationsnivå och aktivitet bland barnen.